Kanały i kształtki okrągłe

Oprócz niżej wymienionych produktów oferujemy również inne na zamówienie klienta.

Czwórnik (CZ)

dn \ d1=d2 (mm) 80 100 125 150 200 250 315 350 400 500 630
Wzór zamówienia: CZ/dn x d1 x d2(mm)
80 +
100 + +
125 + + +
150 + + + +
200 + + + + +
250 + + + + + +
315 na zam. + + + + + +
350 na zam. na zam. + + + + + +
400 na zam. na zam. na zam. + + + + + +
500 na zam. na zam. na zam. na zam. + + + + + +
630 na zam. na zam. na zam. na zam. + + + + + + +
  • Jeśli d2 jest różne od d1 czwórnik wykonujemy na zamówienie.

Czwórnik prostokątny typu A (CZP-A)

Obwód ramki (mm) Grubość blachy
Wzór zamówienia: CZP-A/(a1 x b1)x(a2 x b2)x(a3 x b3) x L1 x L2 x L3(mm)
do 2500 blacha #0,55 mm
2500-4400 blacha #0,8 mm
powyżej 4400 blacha #1,0 mm lub #1,25 mm
  • Na zamówienie wykonujemy czwórniki prostokątne bez kołnierzy montażowych.

Kolana segmentowe (KS)

dn (mm) 90° 60° 45°
Wzór zamówienia: KS/dn (mm) x α
80 + + +
100 + + +
125 + + +
150 + + +
200 + + +
250 + + +
315 + + +
350 + + +
400 + + +
500 na zam. na zam. na zam.
630 na zam. na zam. na zam.
  • Podstawowe kąty kolan segmentowych: α = 45°, α = 60°, α = 90°.

Łącznik rurowy (ŁR)

dn (mm) 80 100 125 150 200 250 315 350 400 500 630
Wzór zamówienia: ŁR/dn (mm)
dostępność + + + + + + + + + + +

Redukcja symetryczna (RS)

dn \ d1 (mm) 80 100 125 150 200 250 315 350 400 500
Wzór zamówienia: RS/dn x d1 (mm)
100 +
125 + +
150 + + +
200 + + + +
250 na zam. + + + +
315 na zam. na zam. + + + +
350 na zam. na zam. na zam. + + + +
400 na zam. na zam. na zam. na zam. + + + +
500 na zam. na zam. na zam. na zam. na zam. + + + +
630 na zam. na zam. na zam. na zam. na zam. na zam. + + + +

Rura prosta (RP)

dn \ L (mm) 1000 2000
Wzór zamówienia: RP/dn x L (mm)
80 +
100 + na zam.
125 + na zam.
150 + na zam.
200 + na zam.
250 + na zam.
315 + na zam.-
350 + na zam.
400 + na zam.
500 + na zam.
630 + na zam.
  • Pozostałe wymiary średnic wykonujemy na indywidualne zamówienie.
  • Kanały poniżej 0,6 mb traktujemy jak kształtki.
  • Na zamówienie, do kanałów i kształtek montujemy kołnierze połączeniowe.

Rura zwijana – SPIRO (RS)

dn \ grub. ścian. (mm) 0,6 0,8
Wzór zamówienia: RS/dn x L (mm)
80 + na zam.
100 + na zam.
125 + na zam.
150 + na zam.
200 + na zam.
250 + na zam.
315 + na zam.
350 + na zam.
400 + +
500 +
630 +
  • Pozostałe wymiary średnic wykonujemy na indywidualne zamówienie.
  • Kanały poniżej 0,6 mb traktujemy jak kształtki.
  • Na zamówienie, do kanałów i kształtek montujemy kołnierze połączeniowe.

Trójnik orłowy (TO)

dn (mm) 100 125 150 200 250 315 350 400 500 630
Wzór zamówienia: TO/dn x d1 x d2 (mm)
dostępność + + + + + + + + + +

Trójnik prosty (TP)

dn \ d1 (mm) 80 100 125 150 200 250 315 350 400 500 630
Wzór zamówienia: TP/dn x d1 x L (mm)
80 +
100 + +
125 + + +
150 + + + +
200 + + + + +
250 + + + + + +
315 na zam. + + + + + +
350 na zam. na zam. + + + + + +
400 na zam. na zam. na zam. + + + + + +
500 na zam. na zam. na zam. na zam. + + + + + +
630 na zam. na zam. na zam. na zam. + + + + + + +

Trójnik skośny (TS)

dn \ d1 (mm) 80 100 125 150 200 250 315 350 400 500 630
Wzór zamówienia: TS/dn x d1 x L (mm)
80 +
100 + +
125 + + +
150 + + + +
200 + + + + +
250 + + + + + +
315 na zam. + + + + + +
350 na zam. na zam. + + + + + +
400 na zam. na zam. na zam. + + + + + +
500 na zam. na zam. na zam. na zam. + + + + + +
630 na zam. na zam. na zam. na zam. + + + + + + +

BLACHmet Sp. z o.o.

ul. Cebuli 17
46-080 Chróścice

 

tel.: 77 403 25 20
fax: 77 469 52 37