Kanały i kształtki prostokątne

Oprócz niżej wymienionych produktów oferujemy również inne na zamówienie klienta.

Kanały typ A (KAN-A)

Obwód ramki (mm) Grubość blachy
Wzór zamówienia: KAN-A/a x b x L (mm)
do 2500 blacha #0,55 mm
2500-4400 blacha #0,8 mm
powyżej 4400 blacha #1,0 mm lub #1,25 mm
  • Kanały o L<0,6 mb traktuje się jako kształtki.
  • Na zamówienie wykonujemy kanały prostokątne bez kołnierzy montażowych.

Kolana symetryczne typ A (KOLS-A)

Obwód ramki (mm) Grubość blachy
Wzór zamówienia: KOLS-A/a x b x L1 x L2 (mm)
do 2500 blacha #0,55 mm
2500-4400 blacha #0,8 mm
powyżej 4400 blacha #1,0 mm lub #1,25 mm
  • Nominalne wymiary L1 i L2 wynoszą 100 mm.
  • Na zamówienie wykonujemy kształtki prostokątne bez kołnierzy montażowych.
  • Kształtki wykonujemy w dwóch rodzajach: proste (linia przerywana na schemacie) i łukowe (linia ciągła na schemacie).

Kolana asymetryczne typ A (KOLA-A)

Obwód ramki (mm) Grubość blachy
Wzór zamówienia: KOLA-A/a x b x L1 x L2 (mm)
do 2500 blacha #0,55 mm
2500-4400 blacha #0,8 mm
powyżej 4400 blacha #1,0 mm lub #1,25 mm
  • Nominalne wymiary L1 i L2 wynoszą 100 mm.
  • Na zamówienie wykonujemy kształtki prostokątne bez kołnierzy montażowych.
  • Kształtki wykonujemy w dwóch rodzajach: proste (linia przerywana na schemacie) i łukowe (linia ciągła na schemacie).

Odsadzka symetryczna typ A (ODS-A)

Obwód ramki (mm) Grubość blachy
Wzór zamówienia: ODS-A/a x b x c x L (mm)
do 2500 blacha #0,55 mm
2500-4400 blacha #0,8 mm
powyżej 4400 blacha #1,0 mm lub #1,25 mm
  • Na zamówienie wykonujemy odsadzki symetryczne bez kołnierzy montażowych.

Odsadzka asymetryczna typ A (ODA-A)

Obwód ramki (mm) Grubość blachy
Wzór zamówienia: ODA-A/a x b x c x L (mm)
do 2500 blacha #0,55 mm
2500-4400 blacha #0,8 mm
powyżej 4400 blacha #1,0 mm lub #1,25 mm
  • Na zamówienie wykonujemy odsadzki asymetryczne bez kołnierzy montażowych.

Redukcja symetryczna prostokątno kołowa typ A (REDS-K-A)

Obwód ramki (mm) Grubość blachy
Wzór zamówienia: REDS-K-A/a x b x dn x L (mm)
do 2500 blacha #0,55 mm
2500-4400 blacha #0,8 mm
powyżej 4400 blacha #1,0 mm lub #1,25 mm
  • Na zamówienie wykonujemy redukcje symetryczne prostokątno-kołowe bez kołnierzy montażowych.

Redukcja symetryczna prostokątna (REDS-A)

Obwód ramki (mm) Grubość blachy
Wzór zamówienia: REDS-A/(a x b) x (a1 x b1) x L (mm)
do 2500 blacha #0,55 mm
2500-4400 blacha #0,8 mm
powyżej 4400 blacha #1,0 mm lub #1,25 mm
  • Na zamówienie wykonujemy redukcje symetryczne prostokątne bez kołnierzy montażowych.

Redukcja asymetryczna prostokątna (REDA-A)

Obwód ramki (mm) Grubość blachy
Wzór zamówienia: REDA-A/(a x b) x (a1 x b1) x e x e1 x L (mm)
do 2500 blacha #0,55 mm
2500-4400 blacha #0,8 mm
powyżej 4400 blacha #1,0 mm lub #1,25 mm
  • Na zamówienie wykonujemy redukcje asymetryczne prostokątne bez kołnierzy montażowych.

Trójnik prostokątny prosty (TPP-A)

Obwód ramki (mm) Grubość blachy
Wzór zamówienia: TPP-A/(a x b) x (c x e) x (f x g) x h x L x L1 (mm)
do 2500 blacha #0,55 mm
2500-4400 blacha #0,8 mm
powyżej 4400 blacha #1,0 mm lub #1,25 mm
  • Nominalny wymiar L1 wynosi 100 mm.
  • Na zamówienie wykonujemy trójniki prostokątne proste bez kołnierzy montażowych.

Trójnik prostokątny orłowy (TPO-A)

Obwód ramki (mm) Grubość blachy
Wzór zamówienia: TPO-A/a x b x L x c x e x f (mm)
do 2500 blacha #0,55 mm
2500-4400 blacha #0,8 mm
powyżej 4400 blacha #1,0 mm lub #1,25 mm
  • Na zamówienie wykonujemy trójniki prostokątne orłowe bez kołnierzy montażowych.

BLACHmet Sp. z o.o.

ul. Cebuli 17
46-080 Chróścice

 

tel.: 77 403 25 20
fax: 77 469 52 37