Brokelmann w Opolu

Obiekt w którym wykonuje się obróbkę aluminium oraz produkcję wielkoseryjną składa się z dwóch części funkcjonalnych, tj. hali produkcyjno-magazynowej oraz budynku biurowego, które wyposażone są w indywidualne układy funkcjonalne wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. Układy wentylacji mechanicznej oparte są na pracy urządzeń wentylacyjnych w postaci central wentylacyjnych i wentylatorów.

Poza układami opartymi o pracę central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych w obiekcie pracuje kilka mniejszych układów wentylacji mechanicznej z mechanicznym nawiewem i wywiewem w postaci odrębnych urządzeń wentylacyjnych.

Głównym wykonawcą inwestycji “Budowa zakładu usługowo-produkcyjnego wraz z instalacjami wody komunalnej, przemysłowo-pożarowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej, gazowej, elektrycznej, zbiornikami, pompowniami oraz zagospodarowaniem terenu” była firma ADAMIETZ Sp z o.o.

BLACHmet Sp. z o.o.

ul. Cebuli 17
46-080 Chróścice

 

tel.: 77 403 25 20
fax: 77 469 52 37