Drukarnia Tamir Bystrzyca Kłodzka

Inwestycja realizowana w budynku produkcyjno-magazynowym z częścią socjalno-biurową na terenie P.P.U.H. Tamir sp. z o.o. polegała na wykonaniu dla części biurowej i dla hal wdrożeniowych z zapleczami instalacji wentylacji i klimatyzacji nawiewno-wywiewnej, mechanicznej, zapewniającej normatywną ilość powietrza świeżego we wszystkich pomieszczeniach.

BLACHmet Sp. z o.o.

ul. Cebuli 17
46-080 Chróścice

 

tel.: 77 403 25 20
fax: 77 469 52 37