Emma Market w Krapkowicach

Wykonano układ wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej, której zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej ilości świeżego powietrza dla przebywających ludzi, zrealizowanie wymogów technologicznych oraz zapewnienie powietrza nawiewanego o stałym parametrze temperaturowym 20˚C w okresie zimowym i wynikowym w okresie letnim.

BLACHmet Sp. z o.o.

ul. Cebuli 17
46-080 Chróścice

 

tel.: 77 403 25 20
fax: 77 469 52 37