Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim

Inwestycja polegała na „Modernizacji Sali Widowiskowo Treningowej z zapleczem technicznym” w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim.

Wentylacja pomieszczeń sali widowiskowej oraz pomieszczeń przyległych zrealizowana została za pomocą centrali nawiewno-wywiewnej firmy Klimor. Kanały nawiewne i wywiewne zostały wykonane z blachy stalowej, zaopatrzone w nawiewniki wirowe ze skrzynkami rozprężnymi oraz przepustnicami regulacyjnymi.

BLACHmet Sp. z o.o.

ul. Cebuli 17
46-080 Chróścice

 

tel.: 77 403 25 20
fax: 77 469 52 37