Biuro Podróży Itaka w Opolu

Biuro Podróży Itaka – Opole, ul. Damrota

Wykonanie instalacji sanitarnych w zakresie instalacji cieplnej i zimnej wody, instalacji wodnej PPOŻ, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji grzewczej, instalacji mechanicznej i klimatyzacji.

BLACHmet Sp. z o.o.

ul. Cebuli 17
46-080 Chróścice

 

tel.: 77 403 25 20
fax: 77 469 52 37