Park Naukowo-Technologiczny w Opolu

Park Naukowo–Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. jest obiektem, który wspomaga prowadzenie działalności gospodarczej w szerokim zakresie.

W budynku zaprojektowano i wykonano dla części biurowej i dla hal wdrożeniowych z zapleczami instalację wentylacji i klimatyzacji nawiewno – wywiewnej, mechanicznej, zapewniającej normatywną ilość powietrza świeżego we wszystkich pomieszczeniach.

Instalacja zapewnia również normowanie temperatury powietrza wentylacyjnego w okresie całego roku. Głównym wykonawcą inwestycji “Budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw” była firma ADAMIETZ. Realizacja nastąpiła przy współpracy firm: AGM – Technika Sanitarna Maślak Grzegorz oraz P.U.H. Brexpol S.C. T. Atamańczuk, D. Przybyła.

BLACHmet Sp. z o.o.

ul. Cebuli 17
46-080 Chróścice

 

tel.: 77 403 25 20
fax: 77 469 52 37