Restauracja Starówka w Opolu

Rewitalizacja układów wentylacji kuchni i zaplecza.

BLACHmet Sp. z o.o.

ul. Cebuli 17
46-080 Chróścice

 

tel.: 77 403 25 20
fax: 77 469 52 37